Ontwikkelvisie Scouting Hoogeveen

Het doel van ‘Ontwikkelvisie Scouting Hoogeveen’ is een duidelijk schrijven te hebben, dat voor de nabije toekomst richting geeft aan de vereniging.
Klik hieronder op het PDF-icoontje om het document te openen. 

Deze versie van de ontwikkelvisie is opgesteld in november 2018 en voor het laatst bijgewerkt in februari 2019. Het bevat een lijst met begrippen ter verduidelijking op functies of onderdelen binnen de vereniging.

Verder zijn de missie en visie beschreven en volgt een nadere uitwerking hiervan in ‘Pijlers en Doelen’ van Scouting Hoogeveen.